Brak wyników

Strefa dziecka

8 lipca 2020

EKOmleko

0 726

Nasze wyobrażenia o pochodzeniu ekologicznego mleka są całkowicie zgodne z rzeczywistością. Prawdą jest, że ekomleko pochodzi od szczęśliwych krów, które wypasają się na zielonych łąkach. Oczywiście ten sielankowy obrazek przedstawia tylko część pracy, którą musi włożyć hodowca, aby jego krowy dostarczały mleko z certyfikatem ekologicznym.

Po pierwsze: ekologiczny chów

Chów ekologiczny krów mlecznych łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki z wysokim poziomem dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej. Krowy wypasane są głównie na pastwiskach latem, a zimą mają dostęp do wybiegów i ruchu na powietrzu. W oborach mają zapewnione dostatecznie duże stanowiska, swobodę stania, obracania się, czyszczenia, wykonywania naturalnych ruchów, stały dostęp do wody i paszy, dużą ilość światła i naturalną ściółkę – zazwyczaj z siana. Pastwiska nawożone są obornikiem, a zwierzęta jednocześnie usprawniają i zamykają obieg materii. Jest to jedyna dopuszczona forma nawożenia pastwisk.

Pasze do skarmiania krów są produkowane lub kupowane w gospodarstwie ekologicznym, a ich podstawę powinny stanowić zielonki – w okresie letnim, a kiszonki i siano – w okresie zimowym. Wytwarza się je metodami naturalnymi i bez wykorzystanie nawozów sztucznych.  Zabronione jest stosowanie surowców paszowych zawierających organizmy genetycznie modyfikowane (GMO). Taka ekologiczna dieta dla krów wpływa nie tylko korzystnie na jakość i smak ich mleka, ale również ma pozytywne oddziaływanie na glebę i środowisko.

Po drugie: certyfikacja ekologiczna

Mleko można określić jako ekologiczne, jeśli pochodzi z gospodarstwa, które legitymuje się certyfikatem potwierdzającym zgodność sposobu produkcji z wymogami rolnictwa ekologicznego obowiązującymi w UE. Analogicznym dokumentem musi się również wykazać mleczarnia i serownia, wprowadzające do obrotu ekologiczny nabiał. Certyfikaty przyznaje upoważniona jednostka certyfikująca po kontroli gospodarstwa i przetwórni mleczarskiej. W przypadku gospodarstw rolnych uzyskanie certyfikatu poprzedza okres konwersji, czyli wdrażania wymogów rolnictwa ekologicznego pod nadzorem jednostki certyfikującej, ale bez możliwości sprzedaży produktów jako ekologiczne. W tym okresie gospodarstwo jest doprowadzane do równowagi ekologicznej, a pozostałości stosowanych wcześniej środków chemicznych, np. sztucznych nawozów, ulegają rozkładowi. Po dwóch latach ekologicznego gospodarowania, rolnik-hodowca może uzyskać certyfikat uprawniający do znakowania produktów ekologicznym logo UE, tzw. zielonym listkiem. Warto dodać, że zwierzęta z chowu konwencjonalnego mogą być wprowadzane do stada ekologicznego tylko w celach hodowlanych (rozrodu) i to w ograniczonej liczbie oraz za zgodą właściwego urzędu. Zwierzętom urodzonym w gospodarstwie ekologicznym status certyfikacji przysługuje od urodzenia.

Ekomleko dla zdrowia

Smak i skład odżywczy mleka w największym stopniu zależy od warunków środowiskowych, a przede wszystkim od sposobu żywienia krów. Dlatego ekologiczne produkty mleczarskie są wolne od pozostałości antybiotyków, hormonów, środków chemicznych i GMO. Mają za to bogactwo dobroczynnych składników odżywczych, jak nienasycone kwasy tłuszczowe, dobre proporcje kwasów Omega-6 do Omega-3, więcej witaminy E i przeciwutleniaczy, jak karotenoidy. Eko mleko zawiera także więcej białek: α-laktoalbuminy, β-laktoglobuliny, laktoferyny i lizyny. Ważnym składnikiem, którego w ekologicznym mleku jest więcej niż w mleku z gospodarstwa konwencjonalnego jest CLA, czyli sprzężony kwas linolowy. Wykazuje on liczne działania prozdrowotne, w tym przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe i poprawiające działanie układu odpornościowego. Ekomleko to bardzo smaczne mleko – niskoprzetworzone, bez sztucznych dodatków, konserwantów i zbędnych polepszaczy. Swój smak zawdzięcza naturalnym i tradycyjnym metodom chowu i produkcji.

Więcej informacji o żywności ekologicznej znajdziesz na stronie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej –  www.jemyeko.com. Izba zrzesza ponad 100 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie segmenty rynku BIO w Polsce: rolników, przetwórców, producentów, dystrybutorów i sklepy, jednostki certyfikujące i branże pokrewne: producentów naturalnych kosmetyków, środków czystości, nawozów czy biokompostowalnych opakowań i naczyń jednorazowych.

Artykuł został napisany we współpracy z Polską Izbą Żywności Ekologicznej.

Przypisy