Brak wyników

Ciąża

3 grudnia 2018

NR 20 (Grudzień 2018)

Nowe standardy opieki okołoporodowej NSOO

0 955

Ministerstwo Zdrowia wydało 4 kwietnia 2018 r. NSOO. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

1. Badania ryzyka pojawienia się depresji – takie badania u kobiety w ciąży i po porodzie będą przeprowadzane w pierwszym trymestrze ciąży, miesiąc przed porodem i miesiąc po porodzie w czasie wizyty patronażowej położnej. Test będzie zlecał lekarz prowadzący, kobieta nie będzie miała jednak obowiązku odbycia takiej wizyty.

2. Badania połówkowe – będą wykonywane wcześniej, pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży; USG będą przeprowadzane kolejno: w 11.–14., 18.–22., 27.–32. oraz 40. tygodniu ciąży. Zniknie badanie w kierunku cytomegalii.

3. Likwidacja obowiązkowej hospitalizacji – usunięto przepis polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41. tygodnia ciąży. Jeśli nie występują niepokojące objawy zagrażające zdrowiu i życiu matki lub dziecka, konieczne jest zakończenie ciąży przed końcem 42. tygodnia, ale bez wcześniejszej hospitalizacji. 

4. Miejsce porodu oraz wejście na oddział – ciężarnej należy umożliwić wybór miejsca porodu (w tym poza szpitalem) oraz przekazać jej wyczerpującą informację dotyczącą wybranego miejsca. Przywrócono możliwość zapoznania się z miejscem porodu, wypełnienia dokumentacji medycznej oraz odbycia konsultacji anestezjologicznej.

5. Poród – lekarze mają być ukierunkowani przede wszystkim na poród naturalny. Kobieta może ułożyć plan porodu, w którym zapisze swoje preferencje odnośnie do jego przebiegu; powinna być poinformowana o wszelkich metodach łagodzenia bólu porodowego.

6. Ograniczenie niezbędnych interwencji medycznych – położenie nacisku na ograniczenie niezbędnych interwencji, w szczególności: indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej, nacięcia krocza, cięcia cesarskiego, podawania mleka modyfikowanego.

7. Spożywanie posiłków w trakcie porodu – decyzję o możliwości spożywania posiłków w trakcie porodu podejmuje lekarz. Nadal podczas porodu rodząca ma zapewnioną możliwość spożywania przejrzystych płynów, także podczas aktywnej fazy porodu.

8. Po porodzie – utrzymano kontakt skóra do skóry przez minimum dwie godziny. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i obowiązkowe standardowe procedury mają być wykonywane w obecności matki, w tym ocena stanu noworodka w skali Apgar ma być dokonywana na brzuchu matki. Noworodek powinien przejść profilaktykę w postaci szczepień ochronnych, zakażenia przedniego odcinka oka, krwawienia spowodowanego niedoborem witaminy K, podania immunoglobuliny anty-HBs (w przypadku matki z dodatnim HBs) i wstępną profilaktykę krzywicy.

9. Laktacja – podmiot leczniczy ma zapewnić każdej potrzebującej matce sprzęt do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego, jak również skorzystanie w miarę możliwości z podawania mleka z banku mleka w przypadku wcześniaków. Położna jest zobowiązana dostarczyć matce informacji na temat karmienia piersią. Sztuczne mieszanki (zarówno bez wiedzy matki, jak i za jej zgodą) nie będą podawane nagminnie przez personel szpitala – zgodę na to ma wydać lekarz. Bez uzasadnienia medycznego nie wolno podawać noworodkom wody i glukozy. W okresie laktacji stosowanie smoczków do uspokajania dzieci będzie zabronione.

REJESTRACJA NARODZIN DZIECKA
Gdy urodzi się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Poniżej o tym, jak dokonać zgłoszenia – w urzędzie lub od 1 czerwca 2018 r. również przez internet. 

W urzędzie
Czas na zgłoszenie narodzin
Czas na zgłoszenie urodzenia dziecka to 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród. Przekaże ją do USC najpóźniej trzy dni od jej wystawienia. Jeśli rodzic nie zgłosi się do urzędu w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze imię dla dziecka i zarejestruje jego urodzenie.

Kto może zgłosić narodziny

 • matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat,
 • przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki – w pozostałych sytuacjach, np. jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych. 

Gdzie zgłosić 
W USC właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Potrzebne dokumenty
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w sytuacji gdy rejestracji dokonuje sam mężczyzna, musi mieć ze sobą dokument matki dziecka.

Przebieg zgłoszenia
Kierownik USC przygotuje protokół, który będzie zawierać dane dziecka i jego rodziców. Podpisują go rodzic i kierownik. Następnie kierownik zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże jego numer PESEL. Rodzic otrzymuje:

 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
 • potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Koszty
Usługa jest bezpłatna.

Czas procedury
Rodzic otrzymuje dokumenty od razu, w dniu zgłoszenia. Cała procedura zajmuje ok. pół godziny.

Przez internet
Jeśli rodzic chce zgłosić urodzenie dziecka przez internet, musi mieć założony profil zaufany (eGo). Warunki zgłoszenia w urzędzie obowiązują i tutaj, istnieją jednak pewne różnice.

Co jest potrzebne
login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub
dane do innego sposobu logowania na profil zaufany.

Co zrobić

 • Kliknij „Zgłoś urodzenie dziecka”.
 • System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 • Wypełnij zgłoszenie. W kroku trzecim wpisz imię lub imiona dziecka.
 • Sprawdź zgłoszenie na podglądzie i podpisz je profilem zaufanym. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 • Czekaj na odpowiedź urzędu.

Sposób odbioru dokumentów 
Są trzy możliwości odbioru, w zgłoszeniu należy wybrać jedną z nich:

 • na skrzynkę ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • osobiście w urzędzie.

Czas oczekiwania
Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia, pod warunkiem że otrzymał kartę urodzenia dziecka. Na czas oczekiwania wpłynie wybrany sposób otrzymania dokumentów, a także to, czy kierownik będzie potrzebować wyjaśnień. Podanie w zgłoszeniu adresu e-mail i numeru telefonu usprawni procedurę. 

 

Przypisy